231 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh